top of page

Velkommen!

Velkommen til Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strands hjemmeside. Her finder du relevante informationer om foreningen og det der sker i vores område.

Nyheder

Kysthotellet.png

Vigtigt !  

Generalforsamlingen er flyttet til Kysthotellet

På grund af en rigtig stor tilslutning til generalforsamlingen den 18. maj kl 10, hvor vi nu forventer mere end 200 deltagere, har bestyrelsen valgt at flytte arrangementet til Kysthotellet, Kystvejen 26, 8500 Grenaa. 
Kom gerne i god tid da vi skal have "tjekket" mange deltagere ind og udleveret stemmesedler mv.
Der er ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
Den udsendte dagsorden der indeholder bestyrelsens forslag til behandling på forsamlingen, kan du læse her.

Vel mødt

Bestyrelsen

 

12/05 2024
 

Askevej.jpg
Klimasikring af sommerhusområdet.

Bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev den 2. april blandt andet  omhandler vores situation nu og at der arbejdes på en plan for klimasikring af vores sommerhusområde. Projektet vil bliver fremlagt på vores generalforsamling der afholdes pinselørdag.  

Du kan læse det seneste nyhedsbrev her.  Vi håber du også er interesseret i at modtage fremtidige nyhedsbreve ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev nederst på denne side.

19-04-2024

bevoksning udover rabatten 3.jpg
Vedligehold af rabatter.


Enkelte steder kan man opleve, at rabatterne har fået lidt for meget liv og breder sig helt ud til vejkanten. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man holder bevoksningen og græsset slået,  sådan at det er muligt at gå uhindret, og kunne træde til side fra vejen hvis der kommer biler. Det gælder kun for det gamle sommerhusområde vest for Kystvej (ikke området ved Hægvej og Klitten/Bag Klitten).
Der findes en fin
artikel fra Bolius, der beskriver hvilke regler der gælder for en privat fællesvej.
https://www.bolius.dk/hvad-er-en-privat-faellesvej-16048 - se overskriften: Hvilke renholdelsespligter har du som grundejer?.

 

generalforsamling-800x447_edited_edited_edited.jpg
Indkaldelse til generalforsamling 2024

Årets generalforsamling afholdes 

Pinselørdag 18. maj 2024 kl. 10.00
Dronningens Ferieby,  8500 Grenaa

Nyt ! Afholdes på:  Kysthotellet Kystvejen 26

Den officielle indkaldelse kan du læse her. Endvidere kan du læse bestyrelsens beretning på dette link. 
 
VIGTIGT !   Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge et klimasikringsprojekt:
 
”Grundvands- og skybrudsforanstaltninger ved Grenaa Strand”, som skal værne os mod grundvands-og regnvandsproblemer ved de kommende 100-års hændelser! Det er derfor vigtigt, at alle der kan, kommer og får projektet beskrevet og dermed også får lejlighed til at stille spørgsmål.
Rådgivende ingeniørfirma Rambøll, som projektansvarlig vil fremlægge projektet og projektets økonomi.
Endvidere er repræsentanter fra Norddjurs Kommune og Aqua Djurs (spildevand) med til denne del af generalforsamlingen og vil hver især fremlægge sine synspunkter.

Af hensyn til den praktiske planlægning bedes der foretages tilmelding til generalforsamlingen. Se nærmere i den vedhæftede indkaldelse og i bestyrelsens beretning.

Vel mødt!

Bestyrelsen

23. april 2024

Spuling af grøfter underføring.jpg
Grøfterne udbedres

Det har været en udfordrende december og start på januar med al den nedbør, vi har fået. Først regn, så sne og nu måske problemer med smeltevand + regn. Til jer, der har haft de store problemer med vand ind i huse – bolig eller udhus - ved vi, at det har været ekstra hårdt!
Bestyrelsen er i dialog med Norddjurs kommune (vandløb) og AquaDjurs (spildevand) for, at se på en langsigtet helhedsplan for hele området incl. den østlige del af heden, som afvandes gennem sommerhusområdets vandløb.
Her og nu, forsøger vi at holde vores vandløb ”kørende” ved hjælp af slamsuger og skovle!
Herudover vil en entreprenør starte i uge uge 4, med at eftergå vores vandløb. Arbejdet der udføres er, at bunden i vandløbene sikres den rette dybde, det rette fald og den rigtige bredde i bunden. Brinkerne / siderne gøres mere skrå, således der ikke glider så meget ned i vandløbene, og der på den måde skabes lidt større volumen.
I forbindelse med entreprenørens arbejde vil vi gerne bede de af jer der har træer eller buske der gror ud over vandløbene, om, at få disse klippet ned, så entreprenøren kan komme til.  Er der enkelte af jer, der eventuelt har lavet et afløb til overfladevand, som løber ud i vandløbene, så marker gerne disse.

22. jan 2024

Ellevej 25.jpg
Billeder fra oversvømmelser efterlyses.

I forbindelse med vores projekt "Klimasikring af sommerhusområdet" efterlyser vi noget billeddokumentation fra de huse og grunde, der var ramt af de store vandmængder i efteråret/vinteren. Det drejer sig om at indsamle data for at understøtte de beregninger, der er lavet - på den måde kan vi få bekræftet, hvor vandet stod højest.
Har du et billede fra dit hus eller grund, hvor der stod vand - lidt eller meget vand - kritisk eller mindre kritisk højt - vil vi meget gerne bede om en kopi af billedet. Det gælder også grøfter, stier og veje, hvor det var galt. Også billeder fra nabogrunde er velkomne. Det er vigtigt, at vi får angivet hvor og hvornår billederne er taget.
Send gerne dit billede pr mail til billeder@sommerhusforeningen.dk
og skriv gerne i emnefeltet hvor billedet er taget.
På forhånd tak.

 

20-04-2024

IMG_0801.JPG
Vand vand vand !!!  Hold øje med dit hus

 

Den 5. vådeste oktober siden 1874 med en nedbør på 148 mm og en november måned der er startet på samme måde, har sat deres spor på vores sommerhusområde i form af flere oversvømmede områder og nogle huse hvor vandet er trængt ind. Nedbørsmængden i Østjylland har sågar været endnu højere med 177 mm okt.  Klimanormalen ifølge DMI for en oktober måned ligger på 84,5 mm.

Grundvandet i vores sommerhusområde står generelt ret højt og efter de seneste skybrud er grundvandet stort set på højde med overfladen. Det er derfor yderst vanskeligt for de store mængder overfladevand at trække væk og ned i grundvandet. Grøfterne er heller ikke dimensionerede til hurtigt at føre så store mængder vand væk. Vi har ikke oplevet en lignende situation i området de sidste 20-25 år.

Bestyrelsen følger naturligvis situationen her og nu. Flere underføringer af grøfterne er renset op, men sander hurtigt til. Senest har vi i fredags haft et kloakfirma ude og spule underføringer Østre Skovvej/Lyngvej og ved Pilevej og på Polderrevsvej. Det skulle gerne hjælpe en smule, men de voldsomme mængder vand forsvinder ikke blot henover natten.
Aqua Djurs har også været i gang med at pumpe vand væk fra et område ved Polderevsvej.

HedeDanmark vil først kunne lave den planlagte oprensning af grøfterne når vandstanden er faldet.

Bestyrelsen følger som nævnt den aktuelle situationen og prøver at følge med hvis der er behov for her og nu tiltag. Vi kommer ikke udenom også at overveje mere langsigtede tiltag for området, så vi kan undgå lignende situationer i fremtiden.

Vi vil gerne opfordre jer alle til selv at få tjekket jeres grunde og huse for vand og evt. vandskader.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag

Sommerhusforeningen Grenaa Strand

Succes! Du er nu skrevet op.

bottom of page