top of page

Velkommen!

Velkommen til Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strands hjemmeside. Her finder du relevante informationer om foreningen og det der sker i vores område.

Nyheder

Strandbillede.jpg

Sommerstatus

Sommersæsonen er over os med masser af liv i sommerhusområdet. Selv det gode strandvejr har været forbi et par dage. Savner du inspiration til nogle aktiviteter og arrangementer henover sommeren, så prøv at lede efter dem på hjemmesiderne eller Facebook siderne for Visit Aarhus, Lystbådehavnen, Liv på Sydhavnen, Hotel Marina, Grenaa Badehotel, Norddjurs Kommune, Handel Grenaa, Djurslands begivenheder mv..

Bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev til alle medlemmer på vores mailliste, med en kort status på hvad der sker i området.

Du kan se nyhedsbrevet her.

 

Fortsat god sommer til alle.

23-07-2024

Askevej.jpg
Klimasikring af sommerhusområdet.

Bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev den 2. april, der blandt andet  omhandler vores situation nu, og at der arbejdes på en plan for klimasikring af vores sommerhusområde. Projektet vil bliver fremlagt på vores generalforsamling der afholdes pinselørdag.  

Du kan læse det seneste nyhedsbrev her.  Vi håber du også er interesseret i at modtage fremtidige nyhedsbreve ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev nederst på denne side.

19-04-2024

bevoksning udover rabatten 3.jpg
Vedligehold af rabatter.


Enkelte steder kan man opleve, at rabatterne har fået lidt for meget liv og breder sig helt ud til vejkanten. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man holder bevoksningen og græsset slået,  sådan at det er muligt at gå uhindret, og kunne træde til side fra vejen hvis der kommer biler. Det gælder kun for det gamle sommerhusområde vest for Kystvej (ikke området ved Hægvej og Klitten/Bag Klitten).
Der findes en fin
artikel fra Bolius, der beskriver hvilke regler der gælder for en privat fællesvej.
https://www.bolius.dk/hvad-er-en-privat-faellesvej-16048 - se overskriften: Hvilke renholdelsespligter har du som grundejer?.

 

Gen forsamling start 2024.jpg

Generalforsamlingen vedtog at gå videre med Klimasikringsprojektet

På årets Generalforsamling var vi rigtig mange der var mødt op. Interessen var stor for at høre om bestyrelsens foreslåede Klimasikringsprojekt "Grundvands- og skybrudsforanstaltninger ved Grenaa Strand".

Projektet blev præsenteret af Anja Trælle fra Rambøll. Der var mange spørgsmål til projektet , både omkring det tekniske og det økonomiske. Det blev vedtaget med et overvældende flertal, at bestyrelsen arbejder videre med det foreslåede klimaprojekt inklusive den medfølgende kontingent stigning. 

Du kan læse hele referatet fra generalforsamling her.

Præsentationen fra generalforsamlingen, inklusive Rambølls indlæg, kan du læse her.

 

02-06-2024

Spuling af grøfter underføring.jpg
Grøfterne udbedres

Det har været en udfordrende december og start på januar med al den nedbør, vi har fået. Først regn, så sne og nu måske problemer med smeltevand + regn. Til jer, der har haft de store problemer med vand ind i huse – bolig eller udhus - ved vi, at det har været ekstra hårdt!
Bestyrelsen er i dialog med Norddjurs kommune (vandløb) og AquaDjurs (spildevand) for, at se på en langsigtet helhedsplan for hele området incl. den østlige del af heden, som afvandes gennem sommerhusområdets vandløb.
Her og nu, forsøger vi at holde vores vandløb ”kørende” ved hjælp af slamsuger og skovle!
Herudover vil en entreprenør starte i uge uge 4, med at eftergå vores vandløb. Arbejdet der udføres er, at bunden i vandløbene sikres den rette dybde, det rette fald og den rigtige bredde i bunden. Brinkerne / siderne gøres mere skrå, således der ikke glider så meget ned i vandløbene, og der på den måde skabes lidt større volumen.
I forbindelse med entreprenørens arbejde vil vi gerne bede de af jer der har træer eller buske der gror ud over vandløbene, om, at få disse klippet ned, så entreprenøren kan komme til.  Er der enkelte af jer, der eventuelt har lavet et afløb til overfladevand, som løber ud i vandløbene, så marker gerne disse.

22. jan 2024

Askevej 16  nov 2023.jpg
Tak for de mange billeder

Bestyrelsen modtog omkring 140 billeder fra efterårets og vinterens oversvømmelser i vores områder.

Alle billederne er blevet delt med vores rådgivere fra Rambøll i forbindelse med vores Klimasikringsprojekt. Billederne har været med til at dokumenteere  og understøtte projektet der stadig er undervejs med beregninger.

02.06.2024

IMG_0801.JPG
Vand vand vand !!!  Hold øje med dit hus

 

Den 5. vådeste oktober siden 1874 med en nedbør på 148 mm og en november måned der er startet på samme måde, har sat deres spor på vores sommerhusområde i form af flere oversvømmede områder og nogle huse hvor vandet er trængt ind. Nedbørsmængden i Østjylland har sågar været endnu højere med 177 mm okt.  Klimanormalen ifølge DMI for en oktober måned ligger på 84,5 mm.

Grundvandet i vores sommerhusområde står generelt ret højt og efter de seneste skybrud er grundvandet stort set på højde med overfladen. Det er derfor yderst vanskeligt for de store mængder overfladevand at trække væk og ned i grundvandet. Grøfterne er heller ikke dimensionerede til hurtigt at føre så store mængder vand væk. Vi har ikke oplevet en lignende situation i området de sidste 20-25 år.

Bestyrelsen følger naturligvis situationen her og nu. Flere underføringer af grøfterne er renset op, men sander hurtigt til. Senest har vi i fredags haft et kloakfirma ude og spule underføringer Østre Skovvej/Lyngvej og ved Pilevej og på Polderrevsvej. Det skulle gerne hjælpe en smule, men de voldsomme mængder vand forsvinder ikke blot henover natten.
Aqua Djurs har også været i gang med at pumpe vand væk fra et område ved Polderevsvej.

HedeDanmark vil først kunne lave den planlagte oprensning af grøfterne når vandstanden er faldet.

Bestyrelsen følger som nævnt den aktuelle situationen og prøver at følge med hvis der er behov for her og nu tiltag. Vi kommer ikke udenom også at overveje mere langsigtede tiltag for området, så vi kan undgå lignende situationer i fremtiden.

Vi vil gerne opfordre jer alle til selv at få tjekket jeres grunde og huse for vand og evt. vandskader.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag

Sommerhusforeningen Grenaa Strand

Succes! Du er nu skrevet op.

bottom of page