top of page
Foreningens historie

Sommerhusforeningen Grenaa Strand blev oprettet i 1969, den virkede som det, man vil kalde en grundejerforening. Den gang var det frivilligt at være medlem, de første år kostede det et årligt kontingent på 50 kr. Allerede den gang var det en tradition, at generalforsamling blev holdt pinselørdag.

Foreningen havde kun få opgaver, bla. sørge for reparation af huller i vejene samt oprensning af grøfter. Dette var allerede den gang meget nødvendigt, da der ellers kunne komme store oversvømmelser i området, som der bl.a. var midt i 70’erne. Den gang stod vandmasserne så højt, at ældre mennesker blev fanget i deres sommerhus i op til et døgn. 

Senere ønskede Grenaa Kommune, at der blev lavet en vedligeholdelsesforening. Dette blev efter megen debat vedtaget på generalforsamlingen i 2001. Grenaa Kommune kom med et "Regulativ for vedligeholdelse af fællesanlæggene i sommerhusområdet ved Grenaa Strand". Der blev foretaget flere ændringer, hvor det blandt andet blev indført, at kommunen skulle opkræve vedlige-holdelsesbeløbet over ejendomsskatten, idet det nu blev obligatorisk at være medlem.

IMG_8682.jpg

På den måde ville ingen komme bagud med betalingen. Pengene skulle udbetales to gange om året til foreningen. Regulativet kom til at gælde for lokalplan 73, 119 og senere også for lokalplan 170. Således kom foreningen til at hedde Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand. Foreningen havde herefter opgaven med at vedligeholde veje, fællesanlæg og grøfter i området. Og dette har siden været foreningens primære opgaver samt derudover at varetage medlemmernes interesser. Vedligeholdelsesopgaverne sørger bestyrelsen for foreningen for at udlicitere til entreprenører, der kan leve op til de satte krav indenfor området. Bestyrelsen for foreningen arbejder kontinuerligt med vedligeholdelsesopgaver og derudover arbejdes med udvikling af foreningen, således at området også i fremtiden kan betragtes som et dejligt og attraktivt sted at have sommerhus.

IMG_8458.jpg
Klitten vej.jpg
bottom of page