top of page
vejvedligeholdelse høje græsrabatter.jpg
Afhøvling af rabatter på Lyngvej

Vores  veje består af dels de asfalterede kørebaner og dels af de brede græs rabatter. Vejene er udført uden nogen form for kantsten eller egentlige vejbrønde til afvanding af overfladevand. Det betyder, at al regn- og smeltevand skal løbe af fra de asfalterede arealer og nedsive i græsrabatterne. Udover at fungere som fortov for gående, skal græsrabatterne altså også sikre en effektiv afvanding af vores asfalterede kørebaner.
Som årene går vokser rabatterne stille og roligt højere end asfalten, hvilket betyder, at vandet ikke mere kan løbe ud i græsrabatterne og sive væk der. Stående vand på vejene slider på flere måder kraftigt på vores i forvejen skrøbelige veje. Problemet kan delvis løses ved at afhøvle vejrabatten så vandet  kan løbe ud i rabatten og sive væk. Problemet med stående vand på vejene har bestyrelsen vurderet er størst på den østligste del af Lyngvej. Derfor afhøvles rabatterne langs Lyngvej fra Kystvej op til Østre Skovvej. Arbejdet udføres af NordDjurs kommune medio november. 

Gadebelysning_edited.jpg
Ny gadebelysning 

Vores gadebelysning er nu blevet skiftet til nye og mere energivenlige gadelygter.
Hvis der opleves fejl eller skader på gadebelysningen skal man nu rette henvendelse til firmaet Aura. 
fejlmeld.gadelys@aura.dk eller ringe på tlf. 87 92 55 11.
 

Billede4.jpg
Spørgsmål og svar omkring affaldsordningen

Vores formand Tommy Glindvad har haft kontakt til RenoDjurs for at få svar på nogle af de spørgsmål der kom til affaldsordningen helt tilbage fra generalforsamlingen i foråret.  Du kan finde spørgsmål og svar her.  

gravearbejde.jpg
Nedgravning af nye elkabler

 
Elkablerne i sommerhusområdet skal opdateres så der også  bliver kapacitet til opladning af flere elbiler i fremtiden.
Det er elnetselskabet  Konstant der står for projektet. De har hyret en underentreprenør til at udføre opgaven, der vil vare helt frem til forsommeren 2024.
Det vil helt sikkert give nogle gener for os. Udover der bliver gravet, så opstår der beskidte veje, ujævne rabatter, gangbroer etc. Det må vi leve med frem til forsommeren 2024. Det positive er, at vi får opdateret elnettet, og at gravearbejdet, trods alle gener, kommer til at foregå udenfor den egentlige sommerhussæson.  Når arbejdet er færdigt, skal der foretages en fuld gennemgang og genopretning, hvor dette er nødvendigt.

IMG_4999.jpg
Reparation af vejene


Vi har fået udført reparationer af de skader vores veje har fået gennem sommersæsonen. Enkelte skader som blev overset i foråret , skulle nu også være udbedret. Igen vil vi opfordre til, at der tages hensyn til vores veje, specielt i forbindelse med byggeri. 

Affaldsortering.jpg
Affaldssortering 

Der kommer nu for alvor gang i udrulningen af den nye affaldsordning i vores sommerhusområde.  RenoDjurs har udgivet en fin folder omkring affaldssortering. Den kan du læse her.
Det giver helt sikkert nogle udfordringer med placering af de 3 beholdere på vores matrikler. På vores hjemmeside vil vi  meget gerne dele gode ideer og billeder af hvordan man kan placere 
affaldsbeholderne.

bottom of page