top of page

Persondataforordning

Bestyrelsen modtager årligt fra Norddjurs Kommune en fuldstændig og ajourført oversigt over navn og adresser (både sommerhus- og private adresser) på alle medlemmer af foreningen. Dette kartotek opbevares hos formanden.  Hvert år ved modtagelse af ny oversigt, markuleres den gamle oversigt.

Kontaktinformationer benyttes ved korrespondance pr. brev, hvilket pt. primært er i forbindelse med generalforsamlingen. Der arbejdes pt. på indsamling af email-adresser, således at der fremtidig vil kunne forekomme e-mailkorrespondance, der til enhver tid kan afmeldes af det enkelte medlem.

 

Det understreges, at ved udsendelse til medlemmerne pr. mail, er ingen oplysninger medlemmerne imellem synlige.

 

Bestyrelsen har hermed orienteret medlemmerne om dens beslutninger om handlinger truffet på baggrund af persondataloven.

bottom of page