top of page

Kontingent

Kontingentet opkræves af Norddjurs Kommune via ejendomsskatten. Det årlige kontingent udgør fra 1/1 2025 1900kr pr år. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom man ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

IMG_8449.jpg
bottom of page